วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนเพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ ปี 2557 จำนวน 100 อัตรา

กรมการทหารช่าง รับสมัครทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน(อัตรา ส.อ.)เพื่อบรรจุในส่วนกำลังรบ 100 อัตรา เพื่อบรรจุให้หน่วยกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2555

-กำหนดการรับสมัคร 15-28 ม.ค. 57 เวลา 0830-1630 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
-สอบวิชาการ 30 ม.ค. 57 เวลา 1300 ณ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี) รายงานตัว 1000 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
-ทดสอบร่างกาย 11 ก.พ. 57 เวลา 0800 ณ สนามหน้า บก.กช. รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
-สอบสัมภาษณ์ 12 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.ช.กช.(โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี) รายงานตัว 0730 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี
-ตรวจโรค 13 ก.พ. 57 เวลา 0830 ณ รพ.ค่ายภาณุรังษี

-ประกาศผลสอบวิชาการ 6 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และhttp://www.engrdept.com/ )
-ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 20 ก.พ. 57 ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี และhttp://www.engrdept.com/ )

คุณสมบัติสำคัญ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับ ราชการในกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี (ไม่รับผู้ที่อยู่ระหว่ารับราชการในกองประจำการ) และเป็นทหารกองหนุนที่แต่งกาย ทบ.และรับราชการในเหล่า ช.ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่อยู่นอกหน่วย ทบ.อายุไม่เกิน 25 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.engrdept.com/100eng57.pdf